Prata om sexuell hälsa så att alla förstår

Datum: 2020-12-03 (09:00 - 12:00)

Plats: lokal: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Personer som har intellektuella funktionsvariationer har ofta behov av tillgänglighetsanpassad information. Det gäller såklart även när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Om vi erbjuder adekvata material och fakta kan vi minska riskerna för utsatthet och öka chanserna till en bättre sexuell och psykisk hälsa. Genom att kombinera text, bild, film, övningar och samtal går det att variera efter nivåbehov.

Alla som arbetar runt den här målgruppen har nytta av att veta mer om hur vi kan prata om och hantera frågor som rör SRHR.

Målgrupp: Du som exempelvis arbetar på BMSS, daglig verksamhet eller som LSS-handläggare.

Erika Gustafsson, metodutvecklare av bl.a. så funkar sex, utvecklingsledare i Göteborgs Stads SRHR-team.

Kom ihåg att stämma av med din chef innan du anmäler dig till utbildningen.