Konferens Barns rätt till en uppväxt fri från våld

Datum: 2020-11-25 (9.00 - 16.00)

Plats: Webbinarium

Adress: Visa på karta

Dialoga – Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götaland uppmärksammar tillsammans 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Temat för 2020 års webbkonferens är Barns rätt till en uppväxt fri från våld.

Dagens innehåll

Barnets rätt till frihet från våld – en mänsklig rättighet

Barnkonventionen har nyligen blivit lag i Sverige. Men vad innebär den i praktiken? Hanna Gerdes, människorättsjurist, författare och folkbildare.

Kvinnojour = Ett fönster av möjligheter

Beskrivning av hur Unizons kvinnojourer arbetar med barn på kvinnojour utifrån ett barnrättsperspektiv, Malin, Sollentuna Kvinnojour och Tanja Hillberg, Unizon.

Att synliggöra barns motstånd mot våld

Presentation av hur arbetsmetoden Response Based practise kan användas för att synggligöra stärka och synliggöra våldsutsatta barns motstånd, Lotta Molander, Kvinnojouren Huddinge och Tanja Hillberg, Unizon.

Barn som utsätts för våld inom familjen. Vad säger de själva?

Föreläsning om ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast – ens förälder. Maria Jylkkä och Liv Hallgren, Maskrosbarn Göteborg.

Praktisk information

Webbkonferensen riktar sig till medarbetare, som möter barn och unga i sitt arbete, inom samtliga kommuner i Västra Götaland och inom hälso- och sjukvården samt tandvården i VGR.

Konferensen är kostnadsfri och ges via webbsändning. Länk skickas ut veckan innan.

Anmäl dig senast 18 november.