Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

Datum: 2018-09-28 (9.00-16.00. Registrering och kaffe från 8.30.)

Plats: Elite Park Avenue

Adress: Kungsportsavenyn 36 Göteborg Visa på karta

En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.

Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer aktuella än någonsin. Skolinspektionen lyfter fram att sex- och samlevnadsundervisningen i högre grad behöver kopplas till arbetet med värdegrunden. I #metoo-rörelsen har det lyfts många berättelser om sexuella kränkningar och övergrepp i skolan. Ett viktigt uppdrag för skolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Hur hänger det ihop? Vilket stöd finns i skolans arbete för detta? 

Medverkar gör Skolverket, Skolinspektionen, Folkhälsomyndigheten, RFSL Ungdom, Inti Chavez Perez, Natalie Simonsson, RFSU, MÄN, Allmänna Barnhuset och SOS Angered.

Konferensen ingår som en del i Göteborg Stads förstärkta uppdrag i samband med EuroPride 2018.

Syftet med konferensen är att tydliggöra skolans ansvar och möjligheter att arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och trakasserier med hjälp av sex- och samlevnadsundervisningen och likabehandlingsarbete.

Målgrupp för konferensen är rektorer, pedagoger och elevhälsopersonal inom grund- och gymnasieskolan, inklusive särskola och språkintroduktion inom Göteborgs Stad.