Konferens En narkotika- och brottsfri skola

Datum: 2019-09-17 (08:30 - 16:00)

Plats: Social resursförvaltning, lokal Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Program
8:30 -8:45 Välkommen och inledning
Kerstin Nordin – enhetschef Mini-Maria
8:45- 9:15 Lägesbild nationellt och lokalt gällande ungdomars drogvanor
Jessica Andersson, utvecklingsledare ANDTS-förebyggande arbete
9:15 -10:00 Vägar till en narkotikafri skola – från osäkert till säkert läge. Om prevention, juridik och exempel på praktisk tillämpning. Drogpolicy, handlingsplaner och rutiner – vad kan, får och bör skolan göra? Staffan Hübinette, författare, konsult och lärare i prevention och socialpedagogik
10:00-10:20 Fika
10:20-10;50 Fortsättning, Staffan Hübinette
10:50-11:45 Hur påverkar cannabis och tramadol våra ungdomar och vilken hjälp finns det att få? Marit Englund och Jenny Alfaro, Mini-Maria

11:45 -13:00 Lunch på egen hand

13:00-13:30 Hur arbetar staden trygghetsskapande och brottsförebyggande! Lina Dimming, utvecklingsledare Brottsförebyggande arbete
13:30-14:30 Framgångsrikt drog- och brottsförebyggande arbete utifrån polisens perspektiv, hur bör skolan agera? Carolina M Johansson, polis

14:30-14:50 Fika

14:50 -15:15 Anmälan till socialtjänsten – vad händer sedan Marit Englund, Mini-Maria
15:15-15:45 Exempel på hur man arbetar drogförebyggande på skolan
15:45-16:00 Avslutning

Moderator: Eva Lindstrand, utvecklingsledare ANDTS