Kvinnlig könsstympning

Datum: 2021-04-19 (13:00 - 16:00)

Plats: Digital föreläsning

Adress: via Teams Visa på karta

Socialstyrelsen beräknar att det finns ca 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning. Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus tar emot patienter, från 13 år, som har problem orsakade av könsstympning. Det kan handla om fysiska besvär som t ex svårigheter när man kissar, smärta vid menstruation, samlagssmärta eller olika psykiska besvär.

Personal från Vulvamottagningen kommer berätta om könsstympning generellt, vilken hjälp som erbjuds på Vulvamottagningen och leda oss i ett samtal om hur ämnet kan lyftas i de verksamheter vi befinner oss i.

Målgrupp: Alla stadens verksamheter som möter kvinnor.