Medarbetares utsatthet för våld i nära relation – en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal

Datum: 2018-09-28 (8.30 - 12.00)

Plats: Vinga, Social resursförvaltning

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Dialoga anordnar en halvdagsutbildning med Kerstin Kristensen, KvinnofridsAkademin. Fokus är medarbetares utsatthet, våldets påverkan och hur du kan agera som chef. Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation. Det är därför viktigt att både du som är chef och du som arbetar inom HR har kunskap i frågan.

Målgrupp: Chefer och medarbetare i Göteborgs Stad och i Dialogas avtalskommuner.

Innehåll:

  • Vad är våld och dess omfattning
  • Varför går hen inte…
  • Tecken och signaler
  • Agera vid misstanke om våld
  • Medarbetarsamtal och APT

Välkommen!