Narkotikafri skola!

Datum: 2021-03-24 (09:00 - 12:00)

Plats: Online

Adress: via Teams Visa på karta

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika?  Denna digitala konferens är kostnadsfri och vänder sig till rektorer, lärare och elevhälsopersonal.

 

Program

08:50-9:00 Inloggning

9:00-9:20 Välkomna, introduktion av dagen.

9:20-9:40 Lägesbild, hur ser drogvanorna ut bland skoleleverna i Göteborg. Maria Martini, utvecklingsledare ANDTS

9:40-10:00 Generellt drogförebyggande arbete i skolan. Eva Lindstrand, utvecklingsledare ANDTS

10:00-10:15 Fika

10:15-10:50 Vägar till en narkotikafri skola- från osäkert till säkert läge. Staffan Hübinette, lärare i prevention/socialpedagogik och författare

10:50-11:25 De vanligaste preparaten som unga använder och vilken hjälp finns det att få? Jenny Alfaro, specialistsjuksköterska och Marit Englund, socionom på Mini-Maria

11:25-11:45 Samverkan i det drogförebyggande arbete utifrån polisens perspektiv, vad har vi alla för ansvar?  Daniel Neck, polis/brottsförebyggare samordnare

11:45-12:00 Avslutning

 

                         Moderator: Jessica Andersson, utvecklingsledare ANDTS, Social utveckling

 

Registreringen öppnar 8:50.