Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet.

Datum: 2017-10-25 (09.00 - 12.00)

Plats: Lokal: Burgårdens konferenscenter

Adress: Skånegatan 20 Göteborg Visa på karta

Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än andra unga och mår därför sämre. Så får det inte vara!

Under 2017 erbjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal. Syftet är att du som arbetar i skolan ska få ökad kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Föreläsningen utgår från stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet, som är framtaget av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom och RFSL.

Innehåll:

Grundläggande begrepp
Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor
Hälsofrämjande och identitetsstärkande faktorer
Normkritik och hbtq-perspektiv i skolans undervisning
Likabehandlingsarbete med fokus på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
 

Föreläsare: Emelie Mire Åsell, utbildare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Mire har 10 års erfarenhet av att utbilda i hbtq-frågor och normkritik. Hen har arbetat specifikt med ung hbtq-personers livsvillkor och rättigheter sedan 2009 och har bland annat varit ordförande för RFSL Ungdom.