Prata sex och relationer med unga nyanlända

Startar: 2019-12-11 (9:00 - 12:00)
Slutar:

Plats: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Frågor om sexualitet och relationer är centrala i många tonåringars liv och det är viktigt att yrkesverksamma har grundläggande kunskap om och metoder för att prata om sexualitet. Under en halvdag kommer föreläsningar varvas med att deltagarna får öva på metoder. Fokus kommer att läggas på migration, ungdomstid och sexualitet samt modeller för ett professionellt arbete med sexualitetsfrågor. Workshopen utgår ifrån RFSU:s projekt Nyfiken som syftar till att förbättra unga nyanländas sexuella hälsa. Att prata om sex och relationer med unga nyanlända är roligt och behöver inte vara svårt!

Målgrupp: Du som arbetar med unga som nyligen flyttat till Sverige.

Föreläsare: Paulina Nybratt Sandin, RFSU Göteborg

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Varför? 2019 började Göteborgs stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

Föreläsningen är kostnadsfri.