Recovery i teori och praktik

Datum: 2018-12-06 (08.30 - 12.00)

Plats: Ullevi restaurang och konferens, Paradentrén

Adress: Göteborg Visa på karta

Kan recovery vara ett gemensamt förhållningssätt för att vidareutveckla stadens arbete med missbruk och beroende? Vad visar aktuell forskning och hur kan kunskapen omsättas till praktik? Välkommen till ett kunskapsseminarium med föreläsningar och dialog i grupper.

Du kommer att få ta del av det aktuella kunskaps- och forskningsläget på området, få möjlighet att reflektera och samtala kring vad detta innebär i praktiken samt ta del av goda exempel och insatser från Storbritannien. Syftet med seminariet är att sprida ny kunskap och ge inspiration till stadens pågående utvecklingsarbete inom missbruksområdet.

Stadens utbud av insatser och resurser inom området kan användas mer effektivt och det finns ett behov av att binda samman olika insatser som finns tillgängliga. Du bjuds in till en förmiddag där vi tillsammans med Professor David Best från Sheffield Hallam University och Doncaster stad i Storbritannien kommer att titta på framgångsmodeller i frågan och diskutera hur vi kan använda våra resurser mer effektivt genom ökad samverkan.

Kunskapsseminariumet genomförs inom ramen för ett pilotprojekt i Majorna Linné med syfte att utforska möjligheterna att inkludera ett recoveryorienterat perspektiv i stadsdelens arbete. Det långsiktiga syftet är att utforska vägar för att binda samman hela stadens resurser för att skapa en stärkt jämlik öppenvård.