Regional konferens om barnkonventionen inom Resurscentrasatsningen

Datum: 2020-01-15 (8.30 - 16.30)

Plats: Albertsalen, Högskolan Väst

Adress: Gustava Melins gata 2 Trollhättan Visa på karta

Göteborgs Stads Resursteam heder, Länsstyrelserna, Resurscentrum Heder och Barnahus Fyrbodal hälsar välkommen till en dag om barnkonventionen. Dagen har även ett fokus på den nya lagen kopplat till ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Vad kan det innebära för förändringar då barnkonventionen är lag
  • Konkretisering av artiklarna
  • Hur förhåller sig barnkonventionen till annan lagstiftning
  • Vilka synpunkter har FN och vilken är deras tolkning av tex skadliga sedvänjor
  • Finns det dilemman i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck

Dagen avslutas med att lyfta erfarenheter kring hur man kan arbeta med samverkan i hedersärenden.

Målgrupp är politiker, chefer, strateger samt personal med ansvar för våldsutsatta.

Vill du läs mer om programmet och/eller skriva ut det hittar du det här>>>