Seminarium – Hur drabbas barn av våld och andra traumatiserande händelser?

Datum: 2020-02-21 (9.00 - 12.00)

Plats: Dalheimers hus

Adress: Slottsskogsgatan 12 Göteborg Visa på karta

1 januari blir Barnkonventionen lag i Sverige och Dialoga har Fokusår barn 2020. Med anledning av Internationella Brottsofferdagen 22 februari anordnar Dialoga ett seminarium med fokus på barns våldsutsatthet.

Föreläsare är Elisabeth Nord, legitimerad psykoterapeut vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Innehåll:

  • Barns utsatthet kopplat till våld
  • Våldets konsekvenser
  • Att tala med barn och ungdomar om svåra händelser
  • Om bemötande – traumamedveten omsorg

Målgrupp: Medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner samt representanter från ideella organisationer, som i sin verksamhet möter barn och unga.

Seminariet är kostnadsfritt, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig. Anmäl dig senast 14 februari 

Vill du skriva ut inbjudan hittar du den här>>>