Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende

Datum: 2021-03-19 (09:00 - 12:00)

Plats: Digital föreläsning

Adress: via Teams Visa på karta

Mikamottagningen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Verksamheten erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Föreläsningen väntas ge ökad kunskap om sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende för dig som möter personer i sexuell utsatthet.

Målgrupp: Du som arbetar inom socialtjänst, elevhälsa, polis, domstol, Migrationsverket m.fl.