Spel för dig som möter unga!

Datum: 2021-03-03 (13:30 - 16:00)

Plats: Digital föreläsning

Adress: Länken du behöver för att delta får du en vecka innan. Visa på karta

Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för ungdomar som har ett problematisk datorspelande och/eller spelar om pengar finns det risk för stora konsekvenser i livet. Syftet med seminariet är att öka kunskapen inom spelområdet och visa vart unga, föräldrar och andra vuxna i ungas närhet kan vända sig för att få stöd. Målgruppen är personer som möter unga i åldern 15–18 år inom skola, fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård eller idéburna organisationer i Västra Götaland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Program

13.30.-13.40 Välkomna Introduktion

13.40 – 14.00 Presentation av Rapporten Spel om pengar bland unga i Göteborg. Uppgifter från drogvaneundersökningarna 2013, 2016 och 2019. Karin Patriksson, utvecklingsledare ANDTS, Göteborg Stad.  

14.00 -14.30 Hur ser kopplingen mellan gaming och gambling ut? Erfarenheter från Spelberoendeteamet Göteborg. Johan Conse, psykoterapeut. Spelberoendeteamet, Göteborg Stad.

14.30 -14.45 PAUS

14.45 – 15.15 Hur arbetar Mottagningen för Spelberoende och Skärmhälsa med behandling av spelberoende och dataspelsberoende. Annika Hofstedt psykolog, enhetschef på Mottagningen för Spelberoende och Skärmhälsa. Sahlgrenska universitetssjukhus, Västra Götalandsregionen.

15.15- 15.35 Föräldrar behövs i det förebyggande arbetet om spel om pengar.                                                             Jessika Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten

15.35-15.50 Länsstyrelsen berättar om kunskapsstödet som tagits fram riktat till föräldrar och andra vuxna i barnets närhet om spel om pengar. Maribel Basualdo Raneskog, länssamordnare ANDTS, Länsstyrelsen.

15.50- 16.00 Avslutning

 

Kostnadsfritt. Anmälan senast den 19 februari.