SRHR i socialt arbete – Hur öppnar vi upp för samtal om sexuell hälsa och utsatthet?

Startar: 2019-10-23 (13:00 - 16:00)
Slutar:

Plats: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Att leva i social utsatthet ökar risken för sexuell ohälsa. Många klienter uppger också en önskan om att frågor om sexualitet ska adresseras i mötet med socialtjänsten, för att därigenom få hjälp att hitta till rätt vård, råd eller stöd på området. Socialarbetare i sin tur vill arbeta mer med frågorna, men uppger att man saknar kunskap och verktyg. SRHR-teamet i Göteborgs stad bjuder nu in till en workshop där deltagarna får ta del av och träna på metoder och arbetssätt som kan användas för att öppna upp för samtal om sexualitet och sexuell utsatthet i mötet med klienter inom socialtjänsten.

Målgrupp: Du som arbetar inom socialtjänsten

Föreläsare: Hanna Byström, socionom och utvecklingsledare i Göteborgs stads SRHR-team

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.
Varför?
2019 började Göteborgs stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.
Föreläsningen är kostnadsfri.