Digital utbildning: Tobaksförebyggande arbete i skolan, tobaksfri skoltid

Datum: 2020-11-19 (08:00 - 11:30)

Plats: Digital utbildning

Adress: Digital utbildning Visa på karta

Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas utveckling mest. Skolan som social miljö och normsättare har stor betydelse i etablering av ungas levnadsvanor. De flesta unga som använder tobak börjar att röka eller snusa under tonåren. Det finns starka kopplingar mellan ungdomars tobaksanvändning och användningen av alkohol och cannabis.

Hur kan vi arbeta systematiskt med tobaksfri skoltid för att hjälpa eleverna att förbli tobaksfria genom skolåren? Den här halvdagen syftar till att inspirera, ge stöd och verktyg i skolans tobaksförebyggande arbete.

Målgrupp: rektorer, elevhälsopersonal och skolpersonal i grundskolan från årskurs 6 i grundskolan till gymnasieskolan.

Föreläsare:
Maria Martini, utvecklingsledare ANDTS – förebyggande, Social utveckling/Göteborgs Stad
Louise Adermark, docent i neurobiologi, Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet
Niklas Odén, utredare, Kompetenscenter barn och unga/Socialförvaltningen/Stockholm

Program

8:00 – 8:30 Tid att koppla upp sig

8.30 – 8:40 Introduktion

8:40 – 9:00 Tobaksanvändning bland unga i Göteborgs stad – lägesbild; Maria Martini  

9:00 – 9:30 Forskning om hur barn och ungdomar påverkas av nikotin; Louise Adermark

9:30 – 9:50 Fikapaus

9:50 – 11.20 Om metoden Tobaksfri skoltid; Niklas Odén

11:20 –11:30 Avslutning

Utbildningen är kostnadsfri.