INSTÄLLD – Att arbeta med män som utövar våld i nära relationer

Datum: 2020-04-28 (9.00 - 12.00)

Plats: Dialoga

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

OBS INSTÄLLD! Med anledning av Covid-19 och behovet att begränsa sociala kontakter ställer Dialoga in denna utbildning.
Du som har haft plats på utbildningen får mejl med mer information.

Carino Malmros är kurator på Kriscentrum för män i Göteborgs Stad. Under denna halvdagsutbildning berättar han om sina erfarenheter av förändringsarbete med män som har ett våldsamt beteende. Han berättar också om de möjligheter respektive hinder som kan finnas i samtalsbehandling med våldsutövare. Under utbildningen får vi exempel på övningar att använda i samtalet.

Välkommen!

Målgrupp: Medarbetare i Göteborgs Stad samt Dialogas avtalskommuner, som i sin yrkesutövning möter våldsutövande.

Observera: Då antalet platser är begränsat förbehåller Dialoga sig rätten att fördela platserna efter verksamheternas behov.