INSTÄLLD -Utbildning om utredningsarbete i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck

Datum: 2020-05-18 (13.00 - 16.30)

Plats: Dialoga

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

En halvdagsutbildning i utredningsarbete som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Under utbildningen går vi igenom utredningsförfarande utifrån Grynings manual Fokus heder. För att få ökad kunskap om vilka faktorer som spelar in i ett ärende med inslag av heder får deltagarna själva arbeta med en autentisk utredning, genomförd av en av föreläsarna.

Utbildningen genomförs i samarbete med Gryning.

Målgrupp

Socialsekreterare inom företrädesvis Barn och familj inom Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner. Deltagarna ska ha genomgått Dialogas basutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck eller motsvarande.