Utbildning: Våld mot personer med funktionsnedsättning

Datum: 2019-04-04 (9.00 - 12.00)

Plats: Dialoga, Social resursförvaltning

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

Utbildningen ger kunskap om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att stärka dig som personal i ditt arbete, så att fler våldsutsatta blir upptäckta och får stöd.

Utbildningen riktar sig till stödpedagoger och myndighetsutövare inom socialtjänsten som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning. Det är en grundutbildning som är lämplig för dig som inte har gått Dialogas basutbildning om våld i nära relationer.

Under kurstillfället varvar vi föreläsningen med filmer, diskussioner och grupparbete. 

Observera: Dialoga förbehåller sig rätten att bestämma över hur platserna fördelas utifrån arbetsplats och behov.