Vaddå SRHR? Att lyfta in ämnet sexualitet, sexuell hälsa och relationer (SRHR) inom äldrevården

Datum: 2019-03-27 (Kl 14:00 - Kl 16:00)

Plats: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

En föreläsning om utmaningar men även goda möjligheter att arbeta med frågor som rör sexualitet, sexuell hälsa och relationer inom äldrevården, baserat på erfarenheter från projekt genomförda av RFSU Malmö och Malmö stad.

Målgrupp: Du som arbetar med äldre

Föreläsare Elinor Hansson, Socionom och auktoriserad sexualrådgivare (NACS)

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”
2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.