Vaddå SRHR? Sexualitet och missbruk

Datum: 2019-04-25 (Kl: 13:00 - Kl: 16:00)

Plats: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Alkohol och droger har många gånger en stark påverkan på människors sexliv. Dessutom används droger även i sexuella syften. Trots den förhöjda risken för återfall som detta innebär visar studier på en osäkerhet och ovilja hos professionella att prata om sexualitet och sexuell hälsa med sina klienter. Föreläsningen fokuserar även på de olika villkor som män, kvinnor, transpersoner, cispersoner och hbtq+-personer kan ha i relation till detta.

Målgrupp: du som arbetar med socialt arbete

Föreläsare: Suzann Larsdotter, socionom, auktoriserad sexolog, sakkunnig sexualupplysning. Arbetar på RFSU.

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”
2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.