Vaddå SRHR? Stopp min kropp – Att prata med barn om kroppens integritet, sexualitet och sexuella övergrepp

Startar: 2019-03-08 (Kl: 14:00 - Kl: 16:00)
Slutar:

Plats: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Stopp min kropp – Att prata med barn om kroppens integritet, sexualitet och sexuella övergrepp.

Föreläsningen är ett försök att samla goda exempel på hur samtal med barn om kroppen kan ske i vardagen. Syftet är att stärka vuxnas mod att våga öppna upp för samtal med barn i olika åldrar om kroppslig integritet, sexualitet och sexuella övergrepp, teman som vuxna ofta upplever svåra att prata om.

Föreläsare: Elisabet Nord, beteendevetare, leg psykoterapeut, Rädda Barnen Centrum för stöd och behandling

Målgrupp: Du som arbetar med barn och unga

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”
2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.