Vaddå SRHR? Trygg idrott: Från policy till praktik mot sexuella övergrepp inom föreningsidrotten

Datum: 2019-04-04 (Kl: 17:30 - Kl: 20:00)

Plats: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Med vetenskapen som utgångspunkt och svensk föreningsidrott i fokus förklaras sexuella övergrepp inom idrotten: riskfaktorer, förekomst, erfarenheter och dilemman. Föreläsningen behandlar också implementering av idrottens policy och värdegrund, samt hur sexuella trakasserier, övergrepp och utnyttjande kan förebyggas och hanteras i idrottsföreningar för att öka tryggheten.

Föreläsare: Susanne Johansson Fil. Dr. i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Forskar och utbildar om sexuella övergrepp inom föreningsidrotten.

Målgrupp: Du som arbetar som föreningskonsulent, ledare eller styrelseledamot 

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”
2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.