INSTÄLLD – Mika-mottagningen: Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende

Datum: 2020-04-03 (0900 - 1100)

Plats: lokal: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

En föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Fre 3 april, 09.00-11.00, Sal: Vinga, Gårdavägen 2
Mika-mottagningen: Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende Mikamottagningen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Verksamheten erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Föreläsningen väntas ge ökad kunskap om sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende för dig som möter personer i sexuell utsatthet.  

Målgrupp: Du som arbetar med unga och vuxna inom exempelvis skola, socialtjänst och fritidsverksamheter

Annika Emricsson och Anna Isaksson, Mika-mottagningen, Göteborgs Stad

 

Varför?
Göteborgs stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har som övergripande mål att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör SRHR i den praktiska vardagen i brukarnära kommunala verksamheter.