INSTÄLLD – Våld i hemmet – en fråga för arbetsgivaren

Datum: 2020-05-06 (9.00 - 12.00)

Plats: Dialoga

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

Göteborg Stads vision är att våld i nära relation och hedersrelaterat våld ska upphöra. Det är därför nödvändigt att Göteborg Stad som arbetsgivare gör sitt yttersta för att medarbetare ska ha en främjande livssituation fri från våld och förtryck.

Syftet med denna utbildning är att stärka kunskapen och bidra till ett förändringsarbete.

Att vara utsatt för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld får stora konsekvenser för en persons hälsa och arbetsliv. Kollegor, chefer och fackliga representanter som upptäcker tecken på utsatthet och utövande av våld ska veta hur en kan hantera situationen och vart en kan vända sig för stöd och skydd.

Under kurstillfället, som omfattar en halv dag, varvar vi föreläsning med filmer och diskussioner.

Utbildningens innehåll:

  • Vad är våld
  • Tecken på våld
  • Arbetsrelaterade tecken
  • Fråga om våld
  • Råd och stöd

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till dig som är chef, HR och övriga stödfunktioner till förvaltningsledningen, samt skyddsombud inom Göteborgs Stad.