Varför ökar den narkotikarelaterade dödligheten?

Datum: 2016-04-21 (13:00 - 16:00)

Plats: Hotel Radisson Blu Scandinavia

Adress: Södra Hamngatan 59 Göteborg Visa på karta

Halvdagskonferens om narkotikarelaterad dödlighet den 21 april 2016

Vad finns det för orsaker till ökningen av narkotikadödsfallen i Sverige på senare år? Vilken roll spelar det alltmer omfattande (miss)bruket av opiatbaserade läkemedel? Vilka andra orsaker finns till denna utveckling? Hur ser utvecklingen ut i Göteborgsområdet? Du inbjuds härmed till en mycket intressant eftermiddag med två av landets största auktoriteter på området.

Program:

13:00 – 13:10                            Inledning, Marina Johansson, Kommunalråd, ordf. Social resursnämnd

13:00 – 14:00                           Varför ökar narkotikadödsfallen?

Anna Fugelstad, med. Dr, psykolog, ansvarig för Toxreg, Karolinska Institutet

14:00 – 14:30                           Fikapaus

14:30 – 15:30                           Ett folkhälsoperspektiv på narkotika och narkotikadödlighet

                                                 Gunnar Ågren, f d mångårig Generaldirektör vid Folkhälsoinstitutet

15:30 – 15:40                           Göteborgs Stads arbete med missbruk och beroende

                                                 Ann Karlsson, Utvecklingsledare, Social resursförvaltning

15:40 – ca 16:00                      Frågestund och avslutning

 

 

Konferensen är kostnadsfri

Anmälan senast 14 april till: maria.malm@socialresurs.goteborg.se

Uppge namn, organisation och mejladress.

Begränsat platsantal, först till kvarn!


Anmälan

mail to: maria.malm@socialresurs.goteborg.se