Workshop om förslaget till Göteborgs stads SRHR-plan

Datum: 2018-02-22 (13.00 - 16.30)

Plats: Folkets hus, kongressalen

Adress: Olof Palmes plats 3 Göteborg Visa på karta

Framtagandet av Göteborgs stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) fortsätter. Nu ordnas en workshop för att samla in synpunkter på remissversionen av planen.

Tanken med workshopen är att få in synpunkter på remissversionen av Göteborgs stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Planen kommer skickas ut inför workshoppen som med fördel läses innan.

Målgrupp

Deltagarna i de sex genomförda workshopparna i september inför framtagandet av SRHR-planen samt övriga intressenter.

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 februari.  Dagen är kostnadsfri. Tillgänglighet Meddela i anmälan om du har behov av specialkost eller tillgänglighetsanpassning. Undvik parfymer och starka dofter med hänsyn till personer med allergi.

Välkommen