Kartläggning av våld i nära relationer i Göteborgs Stad

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Denna rapport visar förekomst av personer utsatta för våld i nära relationer, både barn och vuxna, i Göteborgs Stad. Kartläggningen bygger på befintlig statistik som studerats och sammanställts.

Det främsta syftet med kartläggningen är att lyfta fram statistik som gäller våld i nära relationer, men kartläggningen innehåller också viss statistik för våld som utövats utanför nära relationer. Rapporten tar också med en del internationell och nationell statistik inom området, för att skapa en referensram till situationen i Göteborg, samt för att sätta in frågan i ett vidare sammanhang.

 

Liknande publikationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

23 mars, 2016

Planen mot våld i nära relationer är kommunövergripande och redovisar hur arbetet på det här området ska bedrivas i staden under den kommande femårsperioden. Den…


Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg

22 januari, 2015

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden….


Utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg

22 april, 2014

Denna rapport är en utvärdering av brottsofferstödet i Göteborg, genomförd vid Göteborgs universitet på uppdrag av Göteborgs Stad. Den innefattar en undersökning av det ideella…