Styrning

Publicerad den

Ung & Trygg tillhör Social resursförvaltning i Göteborgs Stad och styrs av politikerna i Social resursnämnd.  Tidigare var den kommunala…

Så här arbetar vi

Publicerad den

Arbetet med att fånga upp ungdomar i riskzon bedrivs i de olika stadsdelarna; på skolor, inom socialtjänsten, i respektive polisområde,…

Så startade Ung & Trygg

Publicerad den

Ung & Trygg startade i Göteborg 2004, som en strategisk satsning. Från början ingick fyra stadsdelar, men satsningen kom snart…