Styrande dokument

Publicerad den

Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) laddas ner från länken under relaterade dokument,…

Kontakt

Publicerad den

SRHR-teamet Pernilla Nylén, Tf enhetschef  E-post: pernilla.nylen@socialresurs.goteborg.se  Telefon: 031-367 98 80  Mobil: 0736 – 66 08 74 Erika Gustafsson, utvecklingsledare…

West Pride

Publicerad den

West Pride är en gratis kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur. Festivalens vision är…

Hivplus.nu

Publicerad den

Hivplus.nu är en kommunikationsplattform om hiv och de revolutionerande medicinska framsteg som skett de senaste åren när det kommer till…