Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

Publicerad den

Sexuell hälsa

En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.

Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer aktuella än någonsin. Skolinspektionen lyfter fram att sex- och samlevnadsundervisningen i högre grad behöver kopplas till arbetet med värdegrunden. I #metoo-rörelsen har det lyfts många berättelser om sexuella kränkningar och övergrepp i skolan. Ett viktigt uppdrag för skolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Hur hänger det ihop? Vilket stöd finns i skolans arbete för detta? 

Medverkar gör Skolverket, Skolinspektionen, Folkhälsomyndigheten, RFSL Ungdom, Inti Chavez Perez, Natalie Simonsson, RFSU, MÄN, Allmänna Barnhuset och SOS Angered.

Konferensen ingår som en del i Göteborg Stads förstärkta uppdrag i samband med EuroPride 2018.

Syftet med konferensen är att tydliggöra skolans ansvar och möjligheter att arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och trakasserier med hjälp av sex- och samlevnadsundervisningen och likabehandlingsarbete.

Målgrupp för konferensen är rektorer, pedagoger och elevhälsopersonal inom grund- och gymnasieskolan, inklusive särskola och språkintroduktion inom Göteborgs Stad.

Datum: 2018-09-28 (9.00-16.00. Registrering och kaffe från 8.30.)

Plats: Elite Park Avenue

Adress: Kungsportsavenyn 36, Göteborg

Vill du veta mer? Klicka här!

Anmälan här: Anmälan

 

Liknande nyheter

Vaddå SRHR? SRHR-teamet erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst

1 juli, 2019

Tvångsmässigt sexuellt beteende, att åldras med hiv, att prata om sex och relationer med unga nyanlända. Stadens SRHR-team erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst. Ta…


Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

23 maj, 2019

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer….


Okunskap om hiv stigmatiserar

30 november, 2018

Trots enorma medicinska framgångar i vården av personer som lever med hiv finns fördomarna kvar. På World Aids Day på lördag 1 december inleds en…


Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

26 oktober, 2018

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex-…


”Unga vill prata om känslor och relationer”

10 oktober, 2018

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex – samlevnadsundervisningen…