Konsultation om radikalisering och våldsbejakande extremism

Publicerad den

Våldsbejakande extremism

Du som arbetar i Göteborgs Stad och vill ha stöd i det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är välkommen att kontakta oss. I vårt uppdrag ingår att erbjuda konsultation till medarbetare som vill lära sig mer om exempelvis varningssignaler.

Hör av dig så kommer vi gemensamt fram till ett upplägg som passar er verksamhet.