Postadress Social utveckling, Box 6131, 400 60 Göteborg
E-post social.utveckling@socialresurs.goteborg.se
Telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter)

Besöksadresser hittar du här.

Nedan hittar du kontaktinformation till samtliga våra medarbetare.

Frisök

(Sök efter exempelvis namn, ämnesområde som ”sexuell hälsa” eller befattning som ”chef”.)

Namn Titel Telefon Mobil
Agneta Essén Agneta Essén
E-post
Enhetschef trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-367 98 67
Alexandra Lange
E-post
Utvecklingsledare organisationer inom sociala området, Stöd till social ekonomi 0739-10 24 28
Anette Hillskär Malmfors Anette Hillskär Malmfors
E-post
Utvecklingsledare SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan) och sociala insatsgrupper 031-367 98 62
Ann Karlsson
E-post
Utvecklingsledare, missbruk och beroende 0739-10 20 47
Anna Brodin Anna Brodin
E-post
Kommunikatör trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-367 91 21
Anna Jansson
E-post
Utvecklingsledare sociala företag och kooperativ, Stöd till social ekonomi 031-367 94 55
Åsa Lundquist
E-post
Utvecklingsledare
Åsa Thyr
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 78
Christina Matsdotter
E-post
Utvecklingsledare organisationer inom funktionshinderområdet, Stöd till social ekonomi 031-367 94 60
Daniel Blom Andersson
E-post
Utvecklingsledare S2020 031-367 99 73 0722-33 73 23
Elisabeth Rigland
E-post
handledare Klippankooperativen 0707-85 45 65
Ellen Hansson Aspman
E-post
Utvecklingsledare SRHR 031-367 90 38 0707-80 09 68
Emma Rosqvist
E-post
Utvecklingsledare Stöd till social ekonomi. Jobbar samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi. 031-367 94 59
Eva Lindstrand Eva Lindstrand
E-post
Utvecklingsledare sexuell hälsa och hivprevention, normkritik, sex- och samlevnadsundervisning 031-367 93 29 0701-44 54 75
Felix Lekare
E-post
Utvecklingsledare SRHR 031-368 80 04 0728-55 43 00
Frida Larsson Frida Larsson
E-post
Utvecklingsledare sexuell hälsa 031-367 93 93 0739-10 26 50
Gerda Cedergren Kilander
E-post
Kommunikatör, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 92 95 0722-16 68 16
Gunilla Henningsson
E-post
Utvecklingsledare trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-368 81 71
Gunnel Falck
E-post
Utvecklingsledare våld i skolan, polisanmälningar i skolan 031-367 98 63
Haisam A-Rahman Haisam A-Rahman
E-post
Samordnare våldsbejakande extremism 031-367 99 21
Hanna Byström
E-post
Utvecklingsledare SRHR 031-367 93 89 0739-10 26 49
Hanna Rahm Hanna Rahm
E-post
Utvecklingsledare sexuell hälsa och hivprevention, normkritik 031-367 91 20
Helén Broo
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 93 38 0703-66 55 63
Helen Jönsson
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 93 37 0722-18 74 47
Ingela Andersson
E-post
Utvecklingsledare S2020 031-367 94 61
Jeanette Werner
E-post
Planeringsledare 031-367 90 18 0703-68 62 44
Jenny Vikman
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 91 31 0727-41 46 65
Jessica Andersson
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete, Kunskapskällar'n 031-367 91 56 0727-21 97 06
Kajsa Björnestedt Kajsa Björnestedt
E-post
Utvecklingsledare sexuell hälsa och hivprevention 031-367 19 32 0725-01 94 10
Karin Jämting
E-post
Enhetschef Social utveckling 1 031-368 80 68 0704-53 54 80
Karin Patriksson
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, kartläggning tungt narkotikamissbruk, Kunskapskällar'n 031-367 91 09 0702-12 29 26
Katarina Idegård
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 91 36 0725-51 29 14
Kia Benroth
E-post
Informatör Kunskapskällar'n 031-367 93 47 0761-25 07 41
Kojo Ansah-Pewudie Kojo Ansah-Pewudie (tjänstledig)
E-post
Utvecklingsledare, Ung & Trygg, bostadsföretag och arbetsmarknadsfrågor 031-367 98 61
Lena Ernst Lagergren
E-post
Utvecklingsledare introduktion för socialsekreterare 031-367 91 06 0768-26 87 04
Lena Freij Lena Freij
E-post
Utvecklingsledare BBIC - Barns behov i centrum 031-367 98 66
Lena Salo
E-post
Utvecklingsledare stöd till organisationer inom det sociala området och integrationsområdet, Stöd till social ekonomi 031-367 94 51
Linda Nilsson
E-post
Utvecklingsledare 031-367 93 97 0739-10 26 91
Lotta Lidén Lundgren Lotta Lidén Lundgren
E-post
Verksamhetschef Social utveckling 031-367 94 54
Maj Bjurving
E-post
Enhetschef Kunskapskällar'n och Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 90 84 0707-80 22 59
Maria Jennehall
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 79
Maria Kristofersson
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 78
Maria Lundgren Dellgran Maria Lundgren Dellgran
E-post
Utvecklingsledare S2020. 031-367 98 64
Maria Malm
E-post
Administratör trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-367 91 04 0702-07 33 30
Maria Martini
E-post
Utvecklingsledare tobaksförebyggande arbete, Kunskapskällar'n 031-367 93 67 0725-51 23 51
Maria Söndergaard
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 92 96 0702-39 79 70
Marie-Louise Johansson
E-post
Administratör, Stöd till social ekonomi 031-367 94 53
Mariella Petersson
E-post
Utvecklingsledare S2020 031-367 99 72 0722-12 39 92
Marita Johansson
E-post
Administratör, Kunnskapskällar´n och Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 98 65 0703-12 02 63
Melia Hadzisalihovic
E-post
Utvecklingsledare 031-367 91 02
Monica Benitez Caris Mónica Benitez Caris
E-post
Utvecklingsledare sexuell hälsa och hivprevention 031-367 93 89 0739-10 26 49
Nakisa Khorramshahi
E-post
Utvecklingsledare 031-367 91 79
Olivia Osbeck
E-post
Gruppchef Klippankooperativen 031-367 97 92
Ove Lundgren
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, internationellt arbete, ECAD, Kunskapskällar'n 031-367 93 27 0706-57 04 39
Peter Molin
E-post
Utvecklingsledare 031-367 90 03
Piret Esken
E-post
Planeringsledare 031-367 92 99
Rickard Silva Rickard Silva
E-post
Utvecklingsledare 031-367 93 92
Ritva Gonzalez
E-post
Enhetschef S2020 031-367 99 71
Stefan Larsson
E-post
Utbildningskonsulent, Stöd till social ekonomi 031-367 94 56 0725-15 30 05
Susanne Holmgren den Dulk
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 80
Susanne Magnusson
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 80
Sven Bjerde
E-post
Kommunikatör, Stöd till social ekonomi 031-367 90 61
Ulla Kungur
E-post
Utvecklingsledare drogvaneundersökningar, Kunskapskällar'n 031-367 93 26 0707-80 64 09
Ulrika Lantz Westman Ulrika Lantz Westman
E-post
Utvecklingsledare organisationer inom sociala området, Stöd till social ekonomi 031-367 94 62
Vanja Larberg
E-post
Utvecklingsledare S2020, Socialt hållbara stadsmiljöer 031-367 90 68 0767-69 40 62
Zan Jankovski Zan Jankovski
E-post
Samordnare våldsbejakande extremism 031-367 99 20