Postadress Social utveckling, Box 6131, 400 60 Göteborg
E-post social.utveckling@socialresurs.goteborg.se
Telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter)

Besöksadresser:

Gårdavägen 2 i Göteborg. Obs! Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld (Dialoga) har sin adress på Gårdavägen 1.

Nedan hittar du kontaktinformation till samtliga våra medarbetare.

Frisök

(Sök efter exempelvis namn, ämnesområde som ”sexuell hälsa” eller befattning som ”chef”.)

Namn Titel Telefon Mobil
Anja Jelinek
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 59 0704-14 31 97
Ann Karlsson
E-post
Utvecklingsledare, missbruk och beroende 0739-10 20 47
Anna Olbers
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 93 37 0722-18 74 47
Annika Lilleberg
E-post
Planeringsledare, verksamhetsövergripande 031-368 80 62 0736-66 21 43
Birgitta Alehed Bjelkenäs
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 98 79 0728-56 55 52
Cajsa Moberger Arcari
E-post
Utvecklingsledare kriminologi 031-367 93 92 0739-10 26 51
Christina Matsdotter
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 60 0707-85 45 19
Erika Gustafsson
E-post
utvecklingsledare, SRHR 031-367 93 89 0739-10 26 49
Eva Lindstrand
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete 031-367 93 29 0701-44 54 75
Gerda Cedergren Kilander
E-post
Kommunikatör, Dialoga 031-367 92 95 0722-16 68 16
Hanna Byström, Föräldraledig
E-post
utvecklingsledare SRHR 031-367 93 89 0739-10 26 49
Hanna Rahm, Föräldraledig
E-post
utvecklingsledare SRHR 031-367 91 20 0702-30 62 80
Henrik Jutbring
E-post
Strateg Jämlik stad 031-367 94 58 0705-67 52 95
Ingela Andersson
E-post
Enhetschef, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 61
Inti Chavez Perez
E-post
utvecklingsledare SRHR 031-367 93 27 0706-57 04 39
Jeanette Werner
E-post
Utvecklingsledare Jämlik stad 031-367 90 18 0703-68 62 44
Jenny Vikman
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 91 31 0727-41 46 65
Jessica Andersson
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete 031-367 91 56 0727-21 97 06
Joakim Heiling Malmborg
E-post
Utvecklningsledare Jämlik stad 031-367 90 68 0767-70 08 54
Josiane Bolenge Kamparås
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 55 0705-88 08 24
Kajsa Björnestedt
E-post
Utvecklingsledare SRHR 031-367 19 32 0725-01 94 10
Kajsa Bogren
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 98 68 0728-56 55 16
Karin Patriksson
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor 031-367 91 09 0702-12 29 26
Katarina Idegård
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 91 36 0725-51 29 14
Kia Benroth
E-post
Informatör/kommunikatör Kunskapskällar'n/Social utveckling 031-367 93 47 0761-25 07 41
Lena Freij
E-post
Utvecklingsledare BBIC - Barns behov i centrum 031-367 98 66 0705-10 13 76
Linda Hansson
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 91 51 0704-20 45 86
Linda Nilsson
E-post
Utvecklingsledare narkotikafrågor 031-367 93 97 0739-10 26 91
Ludvig Sandberg
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 92 99 0736-55 91 98
Maj Bjurving
E-post
Enhetschef Kunskapskällar'n och Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 90 84 0707-80 22 59
Maria Malm
E-post
Administratör för Jämlik stad och SRHR 031-367 91 04 0702-07 33 30
Maria Martini
E-post
Utvecklingsledare tobaksförebyggande arbete 031-367 93 67 0725-51 23 51
Maria Söndergaard
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 92 96 0702-39 79 70
Maria Wallin
E-post
Utvecklingsledare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden 031-367 91 58 0725-51 29 61
Marita Johansson
E-post
Administratör, Kunskapskällar'n ANDTS och Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 98 65 0703-12 02 63
Nakisa Khorramshahi (Föräldraledig)
E-post
Strateg Jämlik stad -föräldraledig 031-365 00 00
Pernilla Nylén
E-post
Processledare, socialtjänstområdet 031-367 98 80 0736-66 08 74
Peter Molin
E-post
Utvecklingsledare Jämlik stad 031-367 90 03 0706-67 14 47
Ritva Gonzalez
E-post
Verksamhetschef för Social utveckling 031-367 99 71 0725-16 15 44
Robin Fornazar
E-post
Utvecklingsledare Jämlik stad 031-367 91 03 0725-38 61 78
Sofie Ludvigsson
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 50 0739-10 24 28
Soleyman Ghasemiani
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 98 69 0728-56 55 37
Stefan Larsson
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 56 0725-15 30 05
Susanna Brundin
E-post
Bidragskoordinator, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 53 0736-66 70 97
Veronica Liliedahl
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 031-367 94 17 0761-39 09 36