Postadress Social utveckling, Box 6131, 400 60 Göteborg
E-post social.utveckling@socialresurs.goteborg.se
Telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter)

Besöksadresser:

Gårdavägen 2 i Göteborg. Obs! Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld (Dialoga) har sin adress på Gårdavägen 1.

Nedan hittar du kontaktinformation till samtliga våra medarbetare.

Frisök

(Sök efter exempelvis namn, ämnesområde som ”sexuell hälsa” eller befattning som ”chef”.)

Namn Titel Telefon Mobil
Agneta Essén
E-post
Enhetschef trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Tillförordnad enhetschef sexuell hälsa. 031-367 98 67
Anette Hillskär Malmfors
E-post
Utvecklingsledare SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan) och sociala insatsgrupper 031-367 98 62
Ann Karlsson
E-post
Utvecklingsledare, missbruk och beroende 0739-10 20 47
Anna Olbers
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 93 37 0722-18 74 47
Annika Lilleberg
E-post
Planeringsledare, verksamhetsövergripande 031-368 80 62 0736-66 21 43
Cajsa Moberger Arcari
E-post
Utvecklingsledare kriminologi 031-367 93 92 0739-10 26 51
Christina Matsdotter
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 60
Dialoga
E-post
Kommunikatör, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 92 95 0722-16 68 16
Ellen Hansson Aspman
E-post
Utvecklingsledare SRHR 031-367 90 38 0707-80 09 68
Eva Lindstrand
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete 031-367 93 29 0701-44 54 75
Gunilla Henningsson – föräldraledig
E-post
Utvecklingsledare trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-368 81 71
Gunnel Falck
E-post
Utvecklingsledare 031-367 98 63
Haisam A-Rahman
E-post
Samordnare våldsbejakande extremism 031-367 99 21
Hanna Byström
E-post
Utvecklingsledare SRHR 031-367 93 89
Hanna Rahm
E-post
Utvecklingsledare SRHR 031-367 91 20 0702-30 62 80
Henrik Jutbring
E-post
Strateg Jämlik stad 031-367 94 58 0705-67 52 95
Ingela Andersson
E-post
Enhetschef, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 61
Jeanette Werner
E-post
Utvecklingsledare Jämlikt Göteborg 031-367 90 18 0703-68 62 44
Jenny Vikman (Föräldraledig)
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer
Jessica Andersson
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete 031-367 91 56 0727-21 97 06
Joakim Heiling Malmborg
E-post
Utvecklningsledare Jämlik stad 031-367 90 68 0767-70 08 54
Josiane Bolenge Kamparås
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 55
Kajsa Björnestedt
E-post
Utvecklingsledare SRHR 031-367 19 32 0725-01 94 10
Kajsa Bogren
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 98 68 0728-56 55 18
Karin Patriksson
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor 031-367 91 09 0702-12 29 26
Katarina Idegård
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 91 36 0725-51 29 14
Kia Benroth
E-post
Informatör/kommunikatör Kunskapskällar'n/Social utveckling 031-367 93 47 0761-25 07 41
Kojo Ansah-Pewudie
E-post
Utvecklingsledare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 031-367 98 61
Lena Freij
E-post
Utvecklingsledare BBIC - Barns behov i centrum 031-367 98 66
Lena Salo
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 51
Lina Dimming
E-post
Utvecklingsledare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 031-368 81 71 0728-56 55 56
Linda Nilsson
E-post
Utvecklingsledare narkotikafrågor 031-367 93 97 0739-10 26 91
Maj Bjurving
E-post
Enhetschef Kunskapskällar'n och Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 90 84 0707-80 22 59
Malin Eliasson
E-post
Utvecklingsledare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 031-368 81 71
Maria Malm
E-post
Administratör trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-367 91 04 0702-07 33 30
Maria Martini
E-post
Utvecklingsledare tobaksförebyggande arbete 031-367 93 67 0725-51 23 51
Maria Söndergaard
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 92 96 0702-39 79 70
Maria Wallin
E-post
Utvecklingsledare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden 031-367 91 58
Marie-Louise Johansson
E-post
Administratör, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 53
Marita Johansson
E-post
Administratör, Kunskapskällar'n ANDT och Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 98 65 0703-12 02 63
Monica Helander
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 98 79 0728-56 55 52
Nakisa Khorramshahi
E-post
Strateg Jämlik stad 031-367 91 79
Pernilla Nylén
E-post
Processledare, socialtjänstområdet 031-367 98 80 0736-66 08 74
Peter Molin
E-post
Utvecklingsledare Jämlik stad 031-367 90 03
Ritva Gonzalez
E-post
Verksamhetschef för Social utveckling 031-367 99 71
Robin Fornazar
E-post
Utvecklingsledare Jämlik stad 031-367 91 03 0725-38 61 78
Sofie Ludvigsson
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 50 0739-10 24 28
Soleyman Ghasemiani
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 98 69 0728-56 55 37
Stefan Larsson
E-post
Utvecklingsledare, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 56 0725-15 30 05
Susanna Brundin
E-post
Administratör, Organisationsstöd för social hållbarhet 031-367 94 53
Ulla Kungur
E-post
Utvecklingsledare drogvaneundersökningar 031-367 93 26 0707-80 64 09
Veronica Liliedahl
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 94 17 0761-39 09 36