Postadress Social utveckling, Box 6131, 400 60 Göteborg
E-post social.utveckling@socialresurs.goteborg.se
Telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter)

Besöksadresser hittar du här.

Nedan hittar du kontaktinformation till samtliga våra medarbetare.

Frisök

(Sök efter exempelvis namn, ämnesområde som ”sexuell hälsa” eller befattning som ”chef”.)

Namn Titel Telefon Mobil
Agneta Essén Agneta Essén
E-post
Enhetschef trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-367 98 67
alexandra-lange Alexandra Lange
E-post
Utvecklingsledare organisationer inom sociala området, Stöd till social ekonomi 0739-10 24 28
Anders Sandberg Anders Sandberg
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 94 17 0761-39 09 36
Anette Hillskär Malmfors Anette Hillskär Malmfors
E-post
Utvecklingsledare SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan) och sociala insatsgrupper 031-367 98 62
Ann Karlsson
E-post
Utvecklingsledare, missbruk och beroende 0739-10 20 47
Anna Brodin Anna Brodin
E-post
Kommunikatör trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-367 91 21
WK03b Anna Jansson
E-post
Utvecklingsledare sociala företag och kooperativ, Stöd till social ekonomi 031-367 94 55
Åsa Lundquist
E-post
Utvecklingsledare
WKK01 Åsa Thyr
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 78
2012-05-31 Social Resursfšrvaltning Gšteborg, personalportrŠtt Christina Matsdotter
E-post
Utvecklingsledare organisationer inom funktionshinderområdet, Stöd till social ekonomi 031-367 94 60
Daniel Daniel Blom Andersson
E-post
Utvecklingsledare S2020 031-367 99 73 0722-33 73 23
WK05 Elisabeth Rigland
E-post
handledare Klippankooperativen 0707-85 45 65
Emma_Rosqvist Emma Rosqvist
E-post
Utvecklingsledare Stöd till social ekonomi. Jobbar samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi. 031-367 94 59
Eva Lindstrand Eva Lindstrand
E-post
Utvecklingsledare sexuell hälsa och hivprevention, normkritik, sex- och samlevnadsundervisning 031-367 93 29 0701-44 54 75
Frida Larsson Frida Larsson
E-post
Utvecklingsledare sexuell hälsa 031-367 93 93 0739-10 26 50
Gerda Cedergren Kilander
E-post
Kommunikatör, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 92 95 0722-16 68 16
Gunilla Henningsson
E-post
Utvecklingsledare trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-368 81 71
Gunnel Falck Gunnel Falck
E-post
Utvecklingsledare våld i skolan, polisanmälningar i skolan 031-367 98 63
Haisam A-Rahman Haisam A-Rahman
E-post
Samordnare våldsbejakande extremism 031-367 99 21 0727-10 56 06
Hanna Rahm Hanna Rahm
E-post
Utvecklingsledare sexuell hälsa och hivprevention, normkritik 031-367 91 20
Helen Broo Helén Broo
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 93 38 0703-66 55 63
Helen Helen Jönsson
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 93 37 0722-18 74 47
Helena Kaså Winqvist 2 Helena Kaså Winqvist
E-post
Enhetschef Stöd till social ekonomi och Klippankooperativen 031-368 80 68 0704-53 54 80
Ingela Andersson2 Ingela Andersson
E-post
Utvecklingsledare samverkan med social ekonomi, Stöd till social ekonomi 031-367 94 61
Jeanette_Werner Jeanette Werner
E-post
Planeringsledare 031-367 90 18 0703-68 62 44
Jenny Vikman
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 91 31 0727-41 46 65
Jessica_webb Jessica Andersson
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete, Kunskapskällar'n 031-367 91 56 0727-21 97 06
Josefin Brosché Hagsgård (föräldraledig, se vikarie Gerda Cedergren Kilander)
E-post
Kommunikatör, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 92 95 0722-16 68 16
Kajsa Björnestedt Kajsa Björnestedt
E-post
Utvecklingsledare sexuell hälsa och hivprevention 031-367 19 32 0725-01 94 10
Karin_webb Karin Patriksson
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, kartläggning tungt narkotikamissbruk, Kunskapskällar'n 031-367 91 09 0702-12 29 26
Katarina Idegård
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 91 36 0725-51 29 14
KiaB_small Kia Benroth
E-post
Informatör Kunskapskällar'n 031-367 93 47 0761-25 07 41
Kojo Ansah-Pewudie Kojo Ansah-Pewudie (tjänstledig)
E-post
Utvecklingsledare, Ung & Trygg, bostadsföretag och arbetsmarknadsfrågor 031-367 98 61
Lena_Ernst_Lagergren Lena Ernst Lagergren
E-post
Utvecklingsledare introduktion för socialsekreterare 031-367 91 06 0768-26 87 04
Lena Freij Lena Freij
E-post
Utvecklingsledare BBIC - Barns behov i centrum 031-367 98 66
2012-06-12 Sociala Resursfšrvaltningen Gšteborg, personalportrŠtt Lena Salo
E-post
Utvecklingsledare stöd till organisationer inom det sociala området och integrationsområdet, Stöd till social ekonomi 031-367 94 51
Linda Nilsson
E-post
Utvecklingsledare 031-367 93 97 0739-10 26 91
Lotta Lidén Lundgren Lotta Lidén Lundgren
E-post
Verksamhetschef Social utveckling 031-367 94 54
Maj_webb Maj Bjurving
E-post
Enhetschef Kunskapskällar'n och Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 90 84 0707-80 22 59
Maria Jennehall
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 79
WKK02 Maria Kristofersson
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 78
Maria Lundgren Dellgran Maria Lundgren Dellgran
E-post
Utvecklingsledare S2020. 031-367 98 64
Maria_admin_webb Maria Malm
E-post
Administratör trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-367 91 04 0702-07 33 30
maria_martini_small Maria Martini
E-post
Utvecklingsledare tobaksförebyggande arbete, Kunskapskällar'n 031-367 93 67 0725-51 23 51
Maria Söndergaard
E-post
Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer 031-367 92 96 0702-39 79 70
2012-05-31 Social Resursfšrvaltning Gšteborg, personalportrŠtt Marie-Louise Johansson
E-post
Administratör, Stöd till social ekonomi 031-367 94 53
Mariella Mariella Petersson
E-post
Utvecklingsledare S2020 031-367 99 72 0722-12 39 92
Melia_Hadzisalihovic Melia Hadzisalihovic
E-post
Utvecklingsledare 031-367 91 02
Monica Benitez Caris Mónica Benitez Caris
E-post
Utvecklingsledare sexuell hälsa och hivprevention 031-367 93 89 0739-10 26 49
Nakisa Khorramshahi
E-post
Utvecklingsledare 031-367 91 79
WKK03 Olivia Osbeck
E-post
Gruppchef Klippankooperativen 031-367 97 92
Ove_webb Ove Lundgren
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, internationellt arbete, ECAD, Kunskapskällar'n 031-367 93 27 0706-57 04 39
Peter Molin
E-post
Utvecklingsledare 031-367 90 03
Piret Esken Piret Esken
E-post
Planeringsledare 031-367 92 99
Rickard Silva Rickard Silva
E-post
Utvecklingsledare 031-367 93 92
Ritva Gonzalez
E-post
Enhetschef S2020 031-367 99 71
WK08 Stefan Larsson
E-post
Utbildningskonsulent, Stöd till social ekonomi 031-367 94 56 0725-15 30 05
WKK05 Susanne Holmgren den Dulk
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 80
WKK04 Susanne Magnusson
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 80
SocialResurs_Sven_Bjerde Sven Bjerde
E-post
Kommunikatör, Stöd till social ekonomi 031-367 90 61
Ulla_webb Ulla Kungur
E-post
Utvecklingsledare drogvaneundersökningar, Kunskapskällar'n 031-367 93 26 0707-80 64 09
Ulrika Lantz Westman Ulrika Lantz Westman
E-post
Utvecklingsledare organisationer inom sociala området, Stöd till social ekonomi 031-367 94 62
Vanja Larberg
E-post
Utvecklingsledare S2020, Socialt hållbara stadsmiljöer 031-367 90 68 0767-69 40 62
Zan Jankovski Zan Jankovski
E-post
Samordnare våldsbejakande extremism 031-367 99 20 0707-80 68 22