Kostnadsfria utbildningar om att arbeta med våldsutsatta och våldsutövare

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Under våren erbjuder Dialoga två halvdagsutbildningar med fokus på arbete med och bemötande av våldsutsatta och våldsutövare.

27 mars: Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – Att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer

En utbildning om gensvarets betydelse för trygghet och självaktning i arbetet med kvinnor som upplevt våld i nära relationer. Under utbildningen ges bland annat exempel på verksamma verktyg för att bistå kvinnor att lämna en livssituation präglad av kontroll, hot och våld.

Läs mer om innehåll och anmälan här>>>

28 april: Att arbeta med män som utövar våld i nära relationer

En utbildning om förändringsarbete med män som utövar våld i sina nära relationer. Under utbildningen får vi ta del av möjligheter respektive hinder som kan finnas i samtalsbehandling med våldsutövare. Vi får också exempel på övningar att använda i samtalet.

Läs mer om innehåll och anmälan här>>>

Liknande nyheter

Social resursförvaltning uppmärksammar Internationella brottsofferdagen 22 februari

19 december, 2019

Med anledning av Internationella Brottsofferdagen 22 februari anordnar Dialoga ett seminarium med fokus på barns våldsutsatthet den 21 februari. Föreläser gör Elisabeth Nord, legitimerad psykoterapeut…


Konferens 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

16 december, 2019

Social resursförvaltning uppmärksammar 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Tillsammans med flera nationella och regionala myndigheter anordnar vi en nationell konferens….


Välkommen på regional konferens om barnkonventionen inom Resurscentrasatsningen

12 december, 2019

Göteborgs Stads Resursteam heder, Länsstyrelserna, Resurscentrum Heder och Barnahus Fyrbodal hälsar välkommen till en dag om barnkonventionen 15 januari. Dagen har även ett fokus på…


Platser kvar på internationellt seminarium – Anmäl dig nu!

27 november, 2019

10 december anordnar Dialoga ett internationellt seminarium om samverkan på flygplatser för att förhindra bortförande av barn utifrån en hedersrelaterad problematik.  Vi öppnar nu upp…


Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld våren 2020

Person som räcker upp handen
18 november, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld…