Kostnadsfria utbildningar om att arbeta med våldsutsatta och våldsutövare

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Under våren erbjuder Dialoga två halvdagsutbildningar med fokus på arbete med och bemötande av våldsutsatta och våldsutövare.

27 mars: Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – Att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer

En utbildning om gensvarets betydelse för trygghet och självaktning i arbetet med kvinnor som upplevt våld i nära relationer. Under utbildningen ges bland annat exempel på verksamma verktyg för att bistå kvinnor att lämna en livssituation präglad av kontroll, hot och våld.

Läs mer om innehåll och anmälan här>>>

28 april: Att arbeta med män som utövar våld i nära relationer

En utbildning om förändringsarbete med män som utövar våld i sina nära relationer. Under utbildningen får vi ta del av möjligheter respektive hinder som kan finnas i samtalsbehandling med våldsutövare. Vi får också exempel på övningar att använda i samtalet.

Läs mer om innehåll och anmälan här>>>

Liknande nyheter

Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2020

Personer som sitter ner och för anteckningar.
22 juni, 2020

Våld i nära relationer tar inte paus under samhällskriser som Covid-19. Det gör inte heller Dialogas utbildningsinsatser. Kompetensutvecklingen fortsätter, anpassad utifrån restriktionerna med anledning av…


Dialoga erbjuder webbinarium – Barnfrågor om våld

27 maj, 2020

9 juni anordnar Dialoga ett webbinarium om att ställa systematiserade frågor om våld till barn. Under webbinariet presenteras ”Barnfrågor om våld”, som är en del…


Dialoga ställer in utbildningar terminen ut på grund av Covid-19

13 april, 2020

Med anledning av Covid-19 och behovet av att begränsa sociala kontakter ställer Dialoga in samtliga utbildningar och föreläsningar resten av terminen. Till hösten planerar vi…


INSTÄLLT – Spridningsseminarium för Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

10 mars, 2020

Under tre halvdagar i april bjuds medarbetare och chefer, inom Göteborgs Stad, in till spridningsseminarium för planen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Två av seminarierna…


Kostnadsfri utbildning om utredningsarbete i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck

Ung kvinna som håller upp en rosa mask framför sitt ansiktet.
9 mars, 2020

Under våren 2020 erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning för socialtjänsten, om att arbeta med utredningsärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.  Läs mer om innehåll och…