Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2019

Publicerad den

Person som räcker upp handen

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld erbjuder flera kompetenshöjande utbildningar inom området. Välkommen!

Nedan ser du våra olika utbildningar. För datum och anmälning till respektive aktivitet titta i vårt kalendarium>>>

Basutbildning om våld i nära relationer

Basutbildning som syftar till att höja kunskapsnivån och stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Utbildningen omfattar en och en halv dag. Första omgången startar 25 september. 

Basutbildning om hedersrelaterat våld

Basutbildning som syftar till att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen omfattar två dagar. Första omgången startar 10 oktober. 

Utbildning för utbildare – fördjupningsutbildning

En utbildning för dig som vill lära sig att utbilda andra inom området. Du har redan kunskap om våld i nära relationer och du har ett uppdrag att utbilda i din verksamhet. Utbildningen omfattar fyra dagar och startar 3 oktober.

Våld mot personer med funktionsnedsättning – fokusutbildning

Utbildningen ger kunskap om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för personer med funktionsnedsättning. Omfattar en halv dag.

Hbtq och våld – fokusutbildning

Tillsammans med teamet för Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – SRHR anordnar Dialoga denna halvdagsutbildning. Utbildningen tar upp hur olika former av våld särskilt drabbar hbtq-personer, samt ger kunskaper om hur våldsutsatthet bland hbtq-personer kan upptäckas och hur stödinsatser bör utformas. 

Unga och våld i partnerrelationer – fokusutbildning

Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer från de vuxnas, att våldet mellan unga ibland tar sig andra uttryck och vägar, samt viktiga varningssignaler. Utbildningen omfattar en halv dag. Första tillfället är 16 oktober. 

Utbildningarna är kostnadsfria, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig.

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor www.valdinararelationer.se/dialoga och www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.

Liknande nyheter

Uppmärksamma våldet mot kvinnor: konferens, föreläsningar och filmer under Orange Week

Textplatta mot suddig bakgrund: Orange Week
16 september, 2019

25 november är det Orange Day – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Social resursförvaltning uppmärksammar detta hela vecka 48 med konferens,…


Uppföljning visar på ökad kunskap om våld i nära relationer

Framsidan på Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018.
28 augusti, 2019

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer har lett till ökad kunskap och medvetenhet i stadens verksamheter om problematiken. Men det finns också områden…


Två intressanta föreläsningar om hedersrelaterat våld

Personer som sitter ner och för anteckningar.
27 augusti, 2019

I oktober anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld två föreläsningar. En med Galaxia Wallin och en med Devin Rexvid. …


Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

23 maj, 2019

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer….


Boka dagen 25 november – Konferens om våld i ungas relationer och kopplingen mellan porr och våld

17 maj, 2019

Dialoga uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län årligen FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år fokuserar vi på våld i…