Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld våren 2020

Publicerad den

Person som räcker upp handen

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld erbjuder flera kompetenshöjande utbildningar inom området. Välkommen!

Nedan ser du våra olika utbildningar. För datum och anmälning till respektive aktivitet titta i vårt kalendarium>>>

Basutbildning om våld i nära relationer

Basutbildning som syftar till att höja kunskapsnivån och stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Utbildningen omfattar en och en halv dag. 

Basutbildning om hedersrelaterat våld

Basutbildning som syftar till att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen omfattar en och en halv dag. 

Utbildning för utbildare – fördjupningsutbildning

En utbildning för dig som vill lära sig att utbilda andra inom området. Du har redan kunskap om våld i nära relationer och du har ett uppdrag att utbilda i din verksamhet. Utbildningen omfattar fyra dagar.

Våld i hemmet – en fråga för arbetsgivaren – fokusutbildning

En utbildning för chefer, HR-medarbetare och övriga stödfunktioner till förvaltningsledningen, samt skyddsombud. Syftet är att stärka kunskapen och bidra till ett förändringsarbete.

Unga och våld i partnerrelationer – fokusutbildning

Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer från de vuxnas, att våldet mellan unga ibland tar sig andra uttryck och vägar, samt viktiga varningssignaler. Utbildningen omfattar en halv dag. 

Seminarium om rättsväsendets arbete med hedersrelaterade brott och socialtjänstens roll

Under seminariet berättar Polisen om sitt arbete och om vad som händer vid en anmälan, samt hur det går till när en vittnar. Du får också höra om åklagarens arbete, vilka brott som begås i hederskontext och ta del av relevant lagstiftning. Datum: 20 februari.

Utbildningarna är kostnadsfria, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig.

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor www.valdinararelationer.se/dialoga och www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.

Liknande nyheter

Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2020

Personer som sitter ner och för anteckningar.
22 juni, 2020

Våld i nära relationer tar inte paus under samhällskriser som Covid-19. Det gör inte heller Dialogas utbildningsinsatser. Kompetensutvecklingen fortsätter, anpassad utifrån restriktionerna med anledning av…


Dialoga erbjuder webbinarium – Barnfrågor om våld

27 maj, 2020

9 juni anordnar Dialoga ett webbinarium om att ställa systematiserade frågor om våld till barn. Under webbinariet presenteras ”Barnfrågor om våld”, som är en del…


Dialoga ställer in utbildningar terminen ut på grund av Covid-19

13 april, 2020

Med anledning av Covid-19 och behovet av att begränsa sociala kontakter ställer Dialoga in samtliga utbildningar och föreläsningar resten av terminen. Till hösten planerar vi…


INSTÄLLT – Spridningsseminarium för Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

10 mars, 2020

Under tre halvdagar i april bjuds medarbetare och chefer, inom Göteborgs Stad, in till spridningsseminarium för planen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Två av seminarierna…


Kostnadsfri utbildning om utredningsarbete i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck

Ung kvinna som håller upp en rosa mask framför sitt ansiktet.
9 mars, 2020

Under våren 2020 erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning för socialtjänsten, om att arbeta med utredningsärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.  Läs mer om innehåll och…