Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld våren 2020

Publicerad den

Person som räcker upp handen

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld erbjuder flera kompetenshöjande utbildningar inom området. Välkommen!

Nedan ser du våra olika utbildningar. För datum och anmälning till respektive aktivitet titta i vårt kalendarium>>>

Basutbildning om våld i nära relationer

Basutbildning som syftar till att höja kunskapsnivån och stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Utbildningen omfattar en och en halv dag. 

Basutbildning om hedersrelaterat våld

Basutbildning som syftar till att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen omfattar en och en halv dag. 

Utbildning för utbildare – fördjupningsutbildning

En utbildning för dig som vill lära sig att utbilda andra inom området. Du har redan kunskap om våld i nära relationer och du har ett uppdrag att utbilda i din verksamhet. Utbildningen omfattar fyra dagar.

Våld i hemmet – en fråga för arbetsgivaren – fokusutbildning

En utbildning för chefer, HR-medarbetare och övriga stödfunktioner till förvaltningsledningen, samt skyddsombud. Syftet är att stärka kunskapen och bidra till ett förändringsarbete.

Unga och våld i partnerrelationer – fokusutbildning

Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer från de vuxnas, att våldet mellan unga ibland tar sig andra uttryck och vägar, samt viktiga varningssignaler. Utbildningen omfattar en halv dag. 

Seminarium om rättsväsendets arbete med hedersrelaterade brott och socialtjänstens roll

Under seminariet berättar Polisen om sitt arbete och om vad som händer vid en anmälan, samt hur det går till när en vittnar. Du får också höra om åklagarens arbete, vilka brott som begås i hederskontext och ta del av relevant lagstiftning. Datum: 20 februari.

Utbildningarna är kostnadsfria, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig.

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. På Dialogas hemsidor www.valdinararelationer.se/dialoga och www.socialutveckling.goteborg.se/dialoga hittar du bland annat information om utbildningar och konferenser. Dialoga har också en Facebooksida, www.facebook.com/valdinararelationer.se där det finns information och tips, till exempel om film och litteratur inom ämnet.

Liknande nyheter

Platser kvar på internationellt seminarium – Anmäl dig nu!

27 november, 2019

10 december anordnar Dialoga ett internationellt seminarium om samverkan på flygplatser för att förhindra bortförande av barn utifrån en hedersrelaterad problematik.  Vi öppnar nu upp…


Uppmärksamma våldet mot kvinnor: konferens, föreläsningar och filmer under Orange Week

Textplatta mot suddig bakgrund: Orange Week
16 september, 2019

25 november är det Orange Day – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Social resursförvaltning uppmärksammar detta hela vecka 48 med konferens,…


Uppföljning visar på ökad kunskap om våld i nära relationer

Framsidan på Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018.
28 augusti, 2019

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer har lett till ökad kunskap och medvetenhet i stadens verksamheter om problematiken. Men det finns också områden…


Två intressanta föreläsningar om hedersrelaterat våld

Personer som sitter ner och för anteckningar.
27 augusti, 2019

I oktober anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld två föreläsningar. En med Galaxia Wallin och en med Devin Rexvid. …


Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2019

Person som räcker upp handen
12 juni, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld…