Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 2016

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

I denna rapportserie beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjar behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med föregående år för att belysa trender i de tre städerna. Rapporten har sammanställts årligen sedan år 2013 och utgör ett underlag för kunskaps- och metodutveckling vid verksamheterna. Författare till rapporten är fil dr Mats Anderberg och fil dr Mikael Dahlberg.

Liknande publikationer

Göteborgs skolelevers drogvanor 2016

Skolelevers drogvanor 2013
21 oktober, 2016

Skolelevers drogvanor 2016 Unga i Göteborg dricker och röker allt mindre  Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Även narkotikaanvändningen minskar något….


HJÄLPSAMHET

hjalpsamhet_webb
15 september, 2016

– föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder droger Vad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt?…


Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 2015

29 juni, 2016

I denna rapportserie beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjar behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden…


Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU)

cannabisprogram-for-ungdomar-cpu-1
15 december, 2015

I den här rapporten redovisas resultat från en pilotstudie på CPU (Cannabisprogram för ungdomar). CPU är ett program för ungdomar som har rökt cannabis mer…


”Vem är jag utan cannabis?”

vem_ar_jag_utan_cannabis
15 december, 2015

En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Denna rapport handlar om öppenvårdsbehandling för…