Lokal uppföljning

Publicerad den

Uppföljning-Mariamottagningarna

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Narkotika

– av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har bedrivits inom ramen för den nationella satsningen mot ungdomars ökade användning av cannabis – Trestad2. . Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Liknande publikationer

Göteborgs skolelevers drogvanor 2016

Skolelevers drogvanor 2013
21 oktober, 2016

Skolelevers drogvanor 2016 Unga i Göteborg dricker och röker allt mindre  Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Även narkotikaanvändningen minskar något….


HJÄLPSAMHET

hjalpsamhet_webb
15 september, 2016

– föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder droger Vad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt?…


Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU)

cannabisprogram-for-ungdomar-cpu-1
15 december, 2015

I den här rapporten redovisas resultat från en pilotstudie på CPU (Cannabisprogram för ungdomar). CPU är ett program för ungdomar som har rökt cannabis mer…


”Vem är jag utan cannabis?”

vem_ar_jag_utan_cannabis
15 december, 2015

En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Denna rapport handlar om öppenvårdsbehandling för…


Standing up!

Standing up, framsida
15 november, 2015

Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för…