Missa inte höstens inspirerande kurser om sex- och samlevnadsundervisning

Publicerad den

Sexuell hälsa

Nu kan du anmäla dig till höstens kurser om sex- och samlevnadsundervisning. Kurserna vänder sig till dig som möter barn och unga i ditt arbete. Alla kurser är kostnadsfria. Vi bjuder på fika.

15 – 16 oktober Sex – och samlevnadsundervisning

Kursen är för dig som vill arbeta med eller utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan eller gymnasiet.

Kursen utgår från skolans styrdokument Lgr11 och Gy11. Sexuella rättigheter och normkritisk pedagogik genomsyrar utbildningen. Fokus ligger på det egna förhållningssättet och föreläsningar varvas med övningar och samtal. Kursen pågår i två dagar.

Läs mer och anmäl dig

 

26 oktober Förskolebarns sexualitet

Kursen fokuserar på det egna förhållningssättet och på hur viktigt vuxnas bemötande av barns sexuella uttryck kan vara. Ur innehållet:

Hur formas vår sexualitet?

Normer

Pedagogens förhållningssätt

Kursledare: Frida Särén, sexolog och förskollärare.

Läs mer och anmäl dig

 

15 november Hur kopplar vi värdegrundsarbetet till sex- och samlevnadsundervisningen?

I den här kursen går vi igenom hur skolans värdegrundsarbete hänger ihop med sex- och samlevnadsundervisningen. Ur innehållet:

Hur arbetar vi för att inkludera alla elever i undervisningen?

Hur arbetar vi normmedvetet?

Metoder och tips på aktuellt material.

Kursledare är Eva Lindstrand, utvecklingsledare SRHR.

Läs mer och anmäl dig

 

20 november Sex- och samlevnadsundervisning på mellanstadiet

Kursen vänder sig till dig som arbetar på mellanstadiet. Vi tittar på metoder som passar i klassrummet, vilka perspektiv som bör vara centrala i undervisningen och vad det står i skolans kursplaner. Kursledare är Nathalie Simonsson, sexualupplysare och författare till Världens viktigaste bok – om kroppen, känslor och sex.

Läs mer och anmäl dig

 

21 november Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

Under en tankeväckande heldag går vi igenom hur sex- och samlevnadsundervisningen kan utformas.
Kursen utgår från undervisningsmaterialet Privatliv – en app om kroppen, sexualitet och känslor, specifikt framtagen för och tillsammans med elever i särskolan.
Vi går också igenom Skolverkets stödmaterial Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan. Vad står i kursplanerna om jämställdhet, sexualitet, kroppen och kön?

Läs mer och anmäl dig

 

28 november ”Bråkiga pojkar och duktiga flickor” – workshop om genus och bemötande

Workshop om genus och bemötande i skolan. Ur innehållet:

Att arbeta med sig själv

Att bemöta lika

Att samtala om normer och förväntningar med unga

Läs mer och anmäl dig

 

4 december Normer och hbtq 
I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra och samhället. Normerna kan vara uttalade och befästa genom officiellt överenskomna lagar och regler, eller så kan de vara outtalade och mer eller mindre omedvetna. 

Utbildningen ger en introduktion till normer och hur de påverkar samhället på olika nivåer. Dagen fortsätter med en förklaring och genomgång av hbtq-begreppen och lyfter fram delar av stadens arbete med att stärka hbtq-personers rättigheter.

Kursledare
Hanna Byström, sexolog och utvecklingsledare SRHR, Social resursförvaltning

Läs mer och anmäl digLiknande nyheter

Vaddå SRHR? SRHR-teamet erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst

1 juli, 2019

Tvångsmässigt sexuellt beteende, att åldras med hiv, att prata om sex och relationer med unga nyanlända. Stadens SRHR-team erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst. Ta…


Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

23 maj, 2019

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer….


Okunskap om hiv stigmatiserar

30 november, 2018

Trots enorma medicinska framgångar i vården av personer som lever med hiv finns fördomarna kvar. På World Aids Day på lördag 1 december inleds en…


Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

26 oktober, 2018

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex-…


”Unga vill prata om känslor och relationer”

10 oktober, 2018

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex – samlevnadsundervisningen…