Mobbningens minsta gemensamma nämnare

Publicerad den

Social utveckling

Rapporten innehåller två delar:

  • Den första delen beskriver hur olika former av mobbning hänger ihop med nätmobbning. Rapporten baseras på en enkätundersökning bland 5 000 skolelever i Göteborg och visar bland annat att det är vanligt att skolelever upplever hot.
  • Den andra delen innehåller råd till skolan om mobbning och nätmobbning.

Liknande publikationer

Särskilt utsatta områden i Göteborg

15 februari, 2017

Rapporten är sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg, och visar bland annat hur områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer…


Bedömning av kränkningar

11 juni, 2015

Rapporten Bedömning av kränkningar (2015) baseras på en enkät till 200 pedagoger i en stadsdel i Göteborg och tar upp svårigheten i att bedömda vad…


Att upptäcka spelproblem

4 mars, 2015

Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Med stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på ett socialkontor i Göteborg. I…


Inventeringsrapport – Göteborgs Stad och medborgardialog

27 februari, 2015

Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog


Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg

22 januari, 2015

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden….