Mobbningens minsta gemensamma nämnare

Publicerad den

I rapporten Mobbningens minsta gemensamma nämnare handlar om hur nätmobbning hänger ihop med andra mobbningsformer. Rapporten baseras på en enkätundersökning bland 5 000 skolelever i Göteborg och visar bland annat att det är vanligt att skolelever upplever hot.

Rapporten innehåller också råd till skolan om mobbning och nätmobbning.

Mobbningens minsta gemengamma nämnare (2015)