Mobilisering mot hedersrelaterat våld och förtryck får uppmärksamhet i internationell media

Publicerad den

Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Våld i nära relationer

Inför sommaren mobiliserar Göteborgs Stad för att göra medarbetare uppmärksamma på barn och unga som kan riskera att föras utomlands mot sin vilja, till exempel för att giftas bort. Mobiliseringen har fått en hel del uppmärksamhet i nationell media och väcker även internationellt intresse.

-Mobiliseringen har uppmärksammats både i norsk och dansk media. Jag har också medverkat i reportage av brittiska Thomson Reuters samt den amerikanska nyhetssajten A Plus, där jag berättar om Göteborgs Stads mobilisering, säger Katarina Idegård, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Inför sommaren, då risken ökar att barn och unga förs ut ur landet mot sin vilja utifrån en hedersrelaterad problematik, har Göteborgs Stad alltså gjort en särskild satsning. Syftet är att höja uppmärksamheten hos medarbetarna kring problematiken och att öka deras trygghet vid hantering av ärenden. I satsningen ingår bland annat kompetenshöjande aktiviteter och ett informationsbrev till stadens medarbetare. Samverkan med andra myndigheter och statliga bolag, till exempel gränspolisen och Swedavia på Landvetter flygplats har intensifierats under våren.

-Det är så klart roligt med den uppmärksamhet som mobiliseringen får, både nationellt och internationellt, säger Katarina Idegård. Genom att Göteborgs Stads satsning sprids hoppas jag att vi kan föregå med gott exempel och inspirera andra myndigheter och organisationer i deras arbete.

Du kan läsa artikeln från Reuters här>>> och artikeln från den amerikanska nyhetssajten A plus här>>>

Vill du läsa mer om Göteborgs Stad arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck hittar du information här>>>

Har du frågor om Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck är du välkommen att kontakta Katarina Idegård, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, telefon: 031-367 91 36, e-post:  katarina.idegard@socialresurs.goteborg.se

Liknande nyheter

Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja – Seminarium med Utrikesdepartementet

Hand som håller ett pass och en flygbiljett.
16 november, 2018

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer…


Välkommen på konferens om våldsförebyggande arbete 26 november

10 oktober, 2018

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer uppmärksammar årligen den 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år…


Välkommen på en föreläsning om sekundär traumatisering

28 september, 2018

Möter du i ditt arbete människor som utsatts för våld och trauma? Hur påverkas du av det? Hur kan en skapa förebyggande strategier på såväl…


Extrainsatt basutbildning om våld i nära relationer – anmäl dig nu

10 september, 2018

 Dialogas basutbildning om våld i nära relationer är uppskattad och höstens platser bokades snabbt upp. Nu erbjuder vi ett extrainsatt tillfälle i december. Läs mer…


Boka dagen 26 november – konferens om våldsförebyggande arbete

7 september, 2018

Dialoga uppmärksammar årligen den 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år anordnar vi tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland…