Något har hänt – konferens om intellektuella funktionsvariationer och sexuellt våld

Publicerad den

ryggar

Sexuell hälsa

Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld.

Konferensen är för dig som i din yrkesroll arbetar med frågor kring personer som har intellektuella funktionsvariationer, våld i nära relationer och/eller SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Med konferensen vill vi lyfta metoder, strategier och riktlinjer som möjliggör arbete för förändring. Denna dag arrangeras av organisationen Forum Skill i samarbete med Göteborgs Stad.

Anmäl dig via länken. https://www.forumskill.se/konferensdag-22-september

 

MEDVERKANDE

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet − som arbetar för att alla, oavsett funktion, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Lena Lindqvist, kriminalinspektör och barnutredare Polisen. Om arbetet med Rådgivningsgruppen mellersta Skåne, som sedan 2002 arrangerar seminarier om att förebygga och hantera misstankar om övergrepp mot vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autism.

Erika Gustafsson, metodutvecklare Forum Skill. Presenterar metodmaterialet Något har hänt och berättar om arbetet med projektet.

John-Ingvard Kristiansen, projektledare på BUFDIR, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Norge. Om hur de arbetat med flera framgångsrika projekt kring personer som har intellektuella funktionsvariationer, bland annat med nationella riktlinjer kring våldsutsatthet. 

Inti Chavez Perez modererar konferensen. Han är utvecklingsledare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Göteborgs Stad.

Vaddå SRHR? Välkommen på flera intressanta föreläsningar i höst!

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende, SRHR i socialt arbete – Hur öppnar vi upp för samtal om sexuell hälsa och utsatthet? Köpare av sexuella tjänster, Att prata med barn om kroppen, relationer och sexualitet, Introduktion till hbtq & normer. Välkommen att boka in dig redan nu. Kom ihåg att stämma av med din chef innan du anmäler dig till utbildningen.

Kontakt: srhr@socialresurs.goteborg.se 

Läs mer: https://socialutveckling.goteborg.se/team/srhr/

Liknande okategoriserade

Vadå SRHR? Välkommen på flera intressanta föreläsningar i vår

10 januari, 2021

Vadå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv…


Hiv idag: sex med noll risk för överföring

9 november, 2020

  World Aids Day hålls den 1 december varje år, ett stöd för människor som lever med hiv och en minnesdag för alla som gått…


Vad undrar du om trans?

4 september, 2020

Ställ dina frågor på föreläsningen om transpersoners hälsa och villkor. Unga och unga vuxna som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner behöver bli…


Ny rapport: Varje gång du hör det så öppnas dina ögon lite mer

2 juli, 2020

En rapport om hur socialsekreterare i Göteborgs Stads möter frågor om SRHR i sitt möte med klienter. »» Tema 1: Hur möter socialsekreterarna frågor om…