Nationell kampanj om hedersrelaterat våld och förtryck – ”Att vara orolig för en kompis”

Publicerad den

Två vänner med ryggen mot kameran

Brottsutsatthet Våld i nära relationer

Länsstyrelserna runt om i Sverige genomför nu en gemensam satsning för att nå ut med information kring riskerna med att barn kan komma att giftas bort under sommarlovet. Kampanjen riktar sig till ungdomar och visar vad kompisar eller skolkamrater kan göra om de misstänker att någon far illa. Var med och sprid denna viktiga kampanj vidare!

En undersökning från Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att om ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld tar steget att berätta för någon, så väljer de flesta en jämnårig. Men vad kan kompisen göra? Och vem ska hen vända sig till?

I samarbete med alla länsstyrelser i Sverige har Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en kortfilm som riktar sig direkt till ungdomar. Filmen belyser hedersproblematik och berättar vad kompisar kan göra för varandra. Du kan visa filmen på till exempel skolor och fritidsgårdar. Sprid den gärna också via Facebook, Instagram, Twitter eller andra sociala medier.

Till kampanjen har även affischer tagits fram. Sätt gärna upp dem i skolor, fritidsgårdar, föreningslokaler eller på andra relevanta platser där ungdomar ofta rör sig.

Du hittar filmer och affischer för nedladdning här:
http://www.hedersfortryck.se/orolig-for-en-kompis/

Vill du läsa mer om kampanjen kan du göra det här:
http://www.hedersfortryck.se/nyheter/att-vara-orolig-for-en-kompis/

 

För frågor om kampanjen kontakta Länsstyrelsen Östergötland, telefon: 010-223 50 00, e-post: mailto:social.hallbarhet.ostergotland@lansstyrelsen.se

För frågor om Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld kontakta Katarina Idegård, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, telefon: 031-367 91 36, e-post:  katarina.idegard@socialresurs.goteborg.se

Liknande nyheter

Höj din kunskap om våld i nära relationer – anmäl dig till någon av höstens utbildningar

Person som räcker upp handen
26 juni, 2018

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria utbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu…


Utbildning om unga och partnervåld

20 juni, 2018

Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Nu erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning om unga och partnervåld. Utbildningen riktar sig till…


Utbildning om kvinnlig könsstympning

14 juni, 2018

Arbetar du på familjecentral eller i ett barnhälsoteam inom Göteborgs Stad? Nu erbjuder Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer en halvdagsutbildning om kvinnlig…


Mobilisering mot hedersrelaterat våld och förtryck får uppmärksamhet i internationell media

Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.
12 juni, 2018

Inför sommaren mobiliserar Göteborgs Stad för att göra medarbetare uppmärksamma på barn och unga som kan riskera att föras utomlands mot sin vilja, till exempel…


Utbildning för utbildare – våld i nära relationer

Bild som föreställer händer som jobbar med postit-lappar
7 juni, 2018

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, erbjuder en utbildning för utbildare för kommunanställda som vill lära sig utbilda om våld i nära relationer….