Nationella och andra kommuners drogvaneundersökningar

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

ettannatdvu

Varje år gör CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning en rikstäckande enkätundersökning av drogvanorna bland elever i skolår nio och andra året på gymnasiet.

Dessa undersökningar har genomförts sedan 1971 bland grundskoleeleverna. Sedan 2004 görs även dessa undersökningar på gymnasiet. CAN kan redovisa en unikt lång tidsserie om drogvanor bland elever i skolår 9. Nedan finns länkar till CAN samt till resultaten från den senaste undersökningen bland skolelever. Även Stockholm stad och Malmö kommun genomför enkäter kring skoleelevers drogvanor. Länkar till dessa undersökningar finns också nedan.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Varje år gör CAN en rikstäckande enkätundersökning av drogvanorna bland elever i skolår nio och andra året på gymnasiet.
Länk till CAN hittar du här.

Stockholmsenkäten är en totalundersökning om ungdomars normbrott och avvikande beteende som utförs av Preventionscentrum Stockholm vartannat år. Enkäten omfattar även frågor om alkohol och narkotika.

Malmöelevers levnadsvanor är en enkätundersökning som görs vart tredje år i åk 6, 9 och åk 2 på gymnasiet. Undersökningen ingår i handlingsprogrammet EN DROGFRI FRAMTID.

Liknande forskningsinlägg

Nya rapporter!

6 maj, 2015

Standing up! – Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem, Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!, Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem…


Föräldrar i missbruks och beroendevård

11 december, 2014

– en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården genomfördes under…


Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

8 december, 2014

Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndighetens rapport ”2014 National Report” beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra rättsvårdande…


Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

14 november, 2014

– Ungdomar i öppenvård år 2013 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre…


ESPAD – Den europeiska skolundersökningen

16 april, 2014

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har under lång tid genomfört enkätundersökningar om drogvanor bland svenska skolelever. Sedan 1995 genomförs under CANs ledning sådana undersökningar…