Nu startar Yrkesresan

Publicerad den

yrkesresan_liten

Introduktion socialsekreterare och biståndshandläggare Stöd till socialtjänsten

Den 27-28 april 2017 går startskottet för Yrkesresan – en satsning på kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen.

Yrkesresan erbjuder en struktur för kompetensutveckling i form av filmer, webbutbildningar och kursdagar.

Inledningsvis för nya socialsekreterare

Inledningsvis vänder sig Yrkesresan till nya socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga i någon av GR:s 13 medlemskommuner. På sikt kommer Yrkesresan att erbjuda kompetensinsatser även för mer erfarna socialsekreterare, arbetsledare och chefer.

Se film om Yrkesresan på GR:s webbsida.

 

Liknande nyheter

Introduktion för socialsekreterare och biståndsbedömare

21 juni, 2018

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare inom myndighetsutövning individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt äldreomsorg. Datum och tid Introduktionen omfattar tre olika tillfällen under…


Så påverkar lagen kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism

8 augusti, 2016

SKL har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommunerna har i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. I en promemoria beskrivs både vad kommunerna kan och är skyldiga att…


Socialtjänsten får kunskapsstöd i arbetet mot våldsbejakande extremism

20 maj, 2016

Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som ska fungera som ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller som…


BBIC har reviderats

BBIC_grundbok
8 oktober, 2015

Nu har Socialstyrelsen reviderat BBIC, Barns behov i centrum, och det nya metodmaterialet finns ute. — Den reviderade versionen av BBIC gör det möjligt för…


Nya BBIC ger bättre och tydligare stöd

2 februari, 2015

Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättsäkerheten,…