Våldsbejakande extremism: Ny handledning för att ta fram lokal lägesbild

Publicerad den

Handledning lägesbild och handlingsplan våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism

Nationella samordnaren mot våldsbejakade extremism har tagit fram en ny handledning med rekommendationer för kommunernas arbete med att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner.

Handledningen är en vidareutveckling och fördjupning av de tidigare utgivna tolv rekommendationerna för att formulera handlingsplaner. Tanken är att handledningen ska fungera som stöd i arbetet med att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner.

Läs Handledning och rekommendationer för att ta fram lokal lägesbild och handlingsplan.

Liknande nyheter

Unik forskningsrapport om personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

21 juni, 2017

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan har publicerat en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för…


Göteborgs Stads samordnare talade om likheter mellan våldsbejakande miljöer

12 april, 2017

Göteborgs Stads samordnare mot våldsbejakande extremism, Haisam A-Rahman, lyfte likheter mellan vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön, under en konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Dalarnas…


Nu kommer årsboken Säkerhetspolisen 2016

16 mars, 2017

Flera terroristdåd i Europa, en hårdnad politisk debatt och ett spänt säkerhetsläge i vår del av världen har präglat 2016 utifrån Säkerhetspolisens perspektiv. — Vi…


Så arbetar Göteborgs Stad med återvändare

13 mars, 2017

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad arbetar med personer som återvänt till Sverige efter att ha anslutit sig till våldsbejakande grupperingar, så kallade…


Göteborgs arbete mot våldsbejakande extremism i ny skrift från SKL

21 februari, 2017

Sveriges kommuner och landsting fortsätter arbetet under 2017 med att ta fram exempel på förebyggande arbete som berör våldsbejakande extremism. Nu finns en skrift om arbetet i…