Föräldrar i missbruks och beroendevård

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

– en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar

Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården genomfördes under 2012 en kartläggning för att få kunskap om föräldrar som får vård för missbruk och beroende och deras barn. Kartläggningen genomfördes på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under vecka 39 och skulle omfatta alla i Sverige kända missbruks- och beroendeverksamheter.

Detta är den tredje studien som baseras på data som samlades in i september 2012 från föräldrar i missbruks- och beroendevården runt om i hela landet. Huvudfokus i föreliggande studie har varit föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av sitt föräldraskap.

Liknande forskningsinlägg

Nya rapporter!

6 maj, 2015

Standing up! – Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem, Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!, Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem…


Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

8 december, 2014

Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndighetens rapport ”2014 National Report” beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra rättsvårdande…


Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

14 november, 2014

– Ungdomar i öppenvård år 2013 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre…


ESPAD – Den europeiska skolundersökningen

16 april, 2014

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har under lång tid genomfört enkätundersökningar om drogvanor bland svenska skolelever. Sedan 1995 genomförs under CANs ledning sådana undersökningar…


Preventing underage alcohol drinking through working with parents

16 april, 2014

An evaluation is reported of an alcohol prevention program that targets parents in order to decrease drinking among 13-16 year-olds. The evaluation was performed in…