Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

– Förändringar i ungas attityder till narkotika
mellan åren 2003 och 2019

Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika, som påbörjades under 1970-talet i årskurs 9 och 2004 i gymnasiets år 2. Bland annat visar den att niondeklassare idag har en mindre restriktiv syn på narkotika och att 27% tycker att det är upp till var och en om man vill använda narkotika.

Liknande okategoriserade

Varmt välkommen till ett seminarium om Spel för dig som möter unga!

Casino online
15 januari, 2021

Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för ungdomar som har ett problematisk datorspelande…


Cannabis på schemat

Skolskåp
21 december, 2020

Hur kan jag undervisa mina elever om Cannabis? Denna inbjudan vänder sig till pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan inom de fristående och kommunala skolorna i…


Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

3 september, 2020

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer,…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

12 juni, 2020

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol…


27 maj, 2020

Ungas spel om pengar i GBG 2013 2016 och 2019