Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

Publicerad den

Älvsborgsbron. Foto: Mikael Svensson

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg.
− Syftet har varit att få en mer komplett och rättvisande bild genom att ställa samman fakta och statistik från flera källor, säger Rickard Silva, utvecklingsledare i Social resursförvaltning.

Rapporten innehåller bland annat uppgifter om trygghet och otrygghet från Brottsförebyggande rådets undersökning Nationella trygghetsundersökningen Lokal (NTU Lokal), som genomfördes för första gången förra året. Undersökningen släpptes i november 2017 och ger bland annat svar på befolkningens upplevelse av trygghet och otrygghet.

Jämförelser mellan lokalpolisområden i Göteborg

Rickard Silva har arbetat med att studera undersökningens resultat för Göteborg närmare och jämfört olika lokalpolisområden med varandra. Lokalpolisområde är den geografiska indelning polisen använder. Göteborg består av fem lokalpolisområden (se mer under Fakta)

− Jämförelserna bekräftar till exempel att personer som bor i de områden polisen klassat som särskilt utsatta är de som känner sig mest otrygga, något som varit känt sedan tidigare. Det gäller särskilt kvinnor.

Först nästa år när undersökningen upprepas går det att säga om otryggheten ökar eller minskar. Nationella trygghetsundersökningen Lokal är en bra undersökning med många djupgående frågor och de resultaten har vi redan nu kunnat studera, men det blir först när vi kan jämföra över tid som det blir riktigt intressant, säger Rickard Silva. 

Göteborg följer nationella mönster  

Rapporten innehåller också anmälningsstatistik, siffror om brottsutsatthet och resultat ur SOM-undersökningen som görs av Göteborgs Universitet. Göteborg följer nationella mönster på flera områden:

  • Oron är störst i utsatta områden.
  • Otryggheten har ökat bland de äldre, särskilt bland kvinnor. Även fler äldre män känner sig otrygga idag än för några år sedan.
  • Skolbarn i de äldre åldrarna upplever större otrygghet än de yngre barnen.
  • Boende i flera områden tycker att buskörning med moped och nedskräpning är två återkommande problem.
  • Antalet anmälda brott har minskat.

− Det som är mest slående är att antalet anmälda brott fortsätter gå ner, men att otryggheten är stor, säger Rickard Silva. Några förklaringar till att känslan av otrygghet ökat senaste åren är till exempel brutala våldsdåd i staden som fått stor uppmärksamhet. Utdragna rättsprocesser med medial uppmärksamhet blir påminnelser även för de som inte drabbats direkt. Internationella konflikter och dåd påverkar också känslan av otrygghet. Det är viktigt att understryka att känslor är otrygghet är viktiga att ta på allvar, de påverkar människors beteende.

FAKTA: Om rapportserien Brott och trygghet

Rapporten är den fjärde i serien Brott och trygghet. Syftet med rapportserien är att varje år ge en fördjupad bild över området brott och trygghet i Göteborg, för att underlätta arbetet med lokala problembilder. Lokala problembilder är en viktig del i arbetet med den samverkans­modell Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg använder. Modellen går under namnet Trygg i Göteborg. Läs mer här: goteborg.se/tryggigoteborg

FAKTA: Lokalpolisområden

Polisområde Storgöteborg består av fem olika lokalpolisområden:

  • Lokalpolisområde Göteborg City – stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné.
  • Lokalpolisområde Storgöteborg Nordost – stadsdelarna Angered, Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg.
  • Lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen – stadsdelarna Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen.
  • Lokalpolisområde Storgöteborg Syd – stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg.
  • Lokalpolisområde Kungälv-Ale (omfattar inga stadsdelar i Göteborg)

Liknande nyheter

Göteborgs Stad och polisen möttes i Gårdsten

Utvecklingsledaren Lina Dimming presenterade en analys under dagen.
11 december, 2019

För femte året i rad träffades Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg nyligen för en gemensam konferens. Årets tema var organiserad brottslighet, med ett särskilt…


Polisen och Göteborgs Stad i ny överenskommelse

Erik Nord och Eva Hessman. Foto: Camilla Fogelhamre
17 november, 2018

Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet är att genom större samverkan…


Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Klas Eriksson
23 november, 2017

Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny rapport om trygghet och brottslighet…


Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden

21 juni, 2017

Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Rapporten är…


Brå listar åtgärder som fungerat i socialt utsatta områden

31 januari, 2017

Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och…